Полезни съвети

Необходима мощност

fire

Мощността е функция от обема, който се отоплява, от качеството на изолацията и от климатичния пояс, в който е разположено жилището:

Повече
  • За една не изолирана къща, разположена в студен климатичен пояс, са необходими около 80 W/m3
  • За една коректно изолирана къща, разположена в умерен климатичен пояс, са необходими около 50 W/m3
  • За една много добре изолирана къща, разположена в топъл климатичен пояс, са необходими около 40 W/m3

Един пример за жилище от 85 м2, с 2,5м височина на стените, коректно изолирана и разположена в умерен климатичен пояс: 85 м2 x 2,5 м x 50 Вт = 10625 Вт = 10,625 кВт.

Зареждане

giphy

За да работи най-добре Вашата камина или готварска печка, препоръчително е да се спазват следните указания:

Повече

За да работи най-добре Вашата камина или готварска печка, препоръчително е да се спазват следните указания:

  • Желателно е огнището да се зарежда по-често с по-малко количество дърва .
  • “Студена камина” (малко кислород и висока влажност на дървата) води до образуване на катран и сажди върху стъклото и в комина, вреди на горивната камера и намалява топлоотдаването.
  • Не оставяйте камината да функционира при отворен пепелник.

Предпазни мерки при зареждане

При горяща камина, вратата се отваря бавно изчаквайки да се успокои огъня.

ВАЖНО! Не използвайте никога вода за изгасяване на огъня! Не поставяйте в близост до камината предмети, чувствителни към топлината!
Опасността от пожар е особено голяма при игра на малки деца с огън!
При изпадане на жар или горящи дърва довело до запалване на предмети в близост до камината, гасете със стандартен пожарогасител.

Поддръжка

kamini-podrygka

Необходими са две механични почиствания на година, едното по време, а другото след отоплителния сезон.

Повече

Те са необходими, за да се контролира състоянието на камината.

Проверяват се различните съставни елементи на камината и ако е необходимо се подменят.

Забранено е използването на уреда при наличието на нередности. Те трябва да се отстранят, преди да се пусне отново в действие.
След като премине отоплителния сезон, премахнете евентуалните натрупвания от катран със стоманена четка или шпакла всички достъпни части.Съветваме Ви през този период да оставите отворени входовете за въздух, за да се проветрява камината и да се вентилира комина.

Изпразвайте редовно пепелника, за да се избегне натрупването на сажди, които могат да задръстят горивната решетка и да я повредят. Не изхвърляйте небрежно нагорещена жар. Използвайте само метални съдове и прибори.

Почистване на стъклото:

Студеното стъкло се изтърква с гъба или парцал, напоен със специален почистващ препарат. Следвайте указанията и препоръките за употреба на различни почистващи препарати. Използвайте гумени ръкавици.

Неправилна работа

pushek

Съвременните горивни камери сами по себе си не може да пушат. Прочетете за предпазните мерки при зареждане..

Повече

Излизане на пушек през вратичката

Съвременните горивни камери сами по себе си не може да пушат. Прочетете за предпазните мерки при зареждане, проверете дали достъпа на хладен въздух е достатъчен, пропускливостта на комина, тръбата за дима. Допитайте се до специалист за дължината на комина или състоянието му.

Основната причина за пушенето при камините от полузатворен тип е дължината на комина, сечението, качеството на материалите от които е изработен, и изолацията му.

Конденз

Получава се при камините с воден топлообменник /водна риза/.

Камината или готварската печка с воден топлообменник е препоръчително да се изолира от пода, ако той е от бетон, теракота или други подобни материали. Използвайте предлаганите в търговската мрежа поставки за камини.

Слабо затопляне, тлеещ и гаснещ огън

Зареждане върху добро легло от жар. Ако е необходимо разпалете с малки дърва.

Използвайте сухи дърва (20% влажност). Проверете състоянието Вашата камина – пропускливостта на комина и тръбата за дима.

Голямата влага в помещението или недобрата изолация също може да предизвика този проблем.

Слабо затопляне с буен огън

Проверете тегленето на комина. Можете да намалите теглителната сила на комина с помощта на клапата на димоотвода. За предпочитане е зареждане с дебели дърва. Уплътнете дограмата и изолирайте помещението.

Бързо зацапване на стъклото

Използвайте сухи дърва и не затваряйте огнището до край. Проверете пропускливостта на комина.

Забележка: Функционирането на огнището зависи много от атмосферните условия – при силен вятър тегленето е голямо. При мъгла и понижаване на атмосферното налягане тегленето е много по-малко.

Експлоатация

izpolzvane-na-kamina

Огнището е предназначено да гори основно дърва. Забранено е използването на нафта, бензин, автомобилни гуми или други лесно запалими вещества.

Повече

Позволено е използването на блокчета от дървесни частици(не се поставят повече от десетина брикета). За предпочитане широколистна дървесина ( дъб, габър, кестен, бук), суха, с влажност около – 20%. Това означава дърва, складирани под навес в продължение на година. Влажните дърва води до лошо горене и преждевременно И по бързо задръстване със сажди и налепи.

Пример: 1кг. дървесина с 20% влажност отделя при изгаряне 4кВа енергия, докато 1кг прясно отсечени дърва с влажност 70-80%, само 1кВа. Разликата основно е във вредата върху природата.

Не изгаряйте домакински отпадъци, пластмаси, бутилки, мазни продукти, парцали и други, които замърсяват околната среда и водят до образуването на сажди задръстващи комина.

Запалване

zapalvane

При начално запалване, избягвайте гланцирана или дебела (картон, велпапе) хартия. Най-добър резултат се получава със смачкани страници от вестник или стиска слама..

Повече

Отгоре се поставят съчки или тънки клони, а върху тях – подпалки от бор, ела, или топола. Най-отгоре се нареждат по-големи клони или дървета с диаметър близо 3-5см. Запалва се хартията, затваря се вратичката на огнището, а отворите за подаване на въздух се оставят отворени. При трудно разпалване, оставете вратичката леко отворена за известно време. Когато огънят се разпали, заредете с 8-12кг дърва и затворете механизма за регулиране на въздух. Никога не разпалвайте и не активирайте огъня с бензин, алкохол или други подобни. За да се улесни паленето, Ви съветваме да запазите част от пепелта върху решетката, без тя да запушва отворите за въздух.

ВАЖНО! Съветваме Ви добре да се разпалят дървата преди да се затвори камината.
Дейността на огнището зависи много от атмосферните условия. Бъдете внимателни!
При силен вятър тегленето е много силно, докато при мъгла няма теглене.

Дърва за огрев

durva

Твърдите широколистни видове дървета (дъб, бук, ясен, кестен, габър, орех, овошки, т.н.) предлагат материал за отопление от най-добро качество, който отделя повече топлина

Повече

Твърдите широколистни видове дървета (дъб, бук, ясен, кестен, габър, орех, овошки, т.н.) предлагат материал за отопление от най-добро качество, който отделя повече топлина и за по-дълго време при горене в сравнение с иглолистните дървета.

Показателят влажност е основен, тъй като той влияе пряко върху енергийното съдържание. Между едно сухо дърво готово за ползване (с по-малко от 20% влажност отнесена към брутната маса) и едно прясно отсечено дърво (45% влажност отнесена към брутната маса), отделената енергия е два пъти по-малка! Трябва също така да се знае, че използването на влажно дърво води до нарастване на замърсяващите емисии.

Прясно отсеченото дърво за огрев, на трупи от 1м, трябва да престои най-малко 2 години за да се получи от него оптимално горене. Отсечено, нацепено и складирано под наслон в проветриво помещение, дървото ще изсъхне по-бързо и в такъв слутчай този срок ще стане 1 година.

Всяко горене на \”изцапано\” дърво (дърво обработено или напоено с лак), на дървесни отпадъци или на стари мебели, вреди на продължителността на живот на вашата камера и предизвиква замърсяващи въздуха токсични емисии, които са вредни за здравето. Накратко казано : едно добро дърво за огрев е едно \”чисто\” и сухо дърво.

Comments are closed.